Bildarkiv enskilda avlopp, referensarbeten.

Återförsäljare och Auktoriserad Entreprenör

  • Fann
  • Baga
  • Topas
  • Jets mfl

 

Till vänster sluten tank för snålspolande toalett, till höger indrän Biobädd 5 "BDT avlopp" gen 3 hög skyddsnivå. rakt nedanför anlades en stenkista med 16-32mm grus för att ta emot de renade vattnet. Alla tankar isoleras med markisolering innan dom täcks över.
Här är samma avlopp övertäckt och klart.
IN-DRÄN Markbädd gen2 normal skyddsnivå, BDT system med kasetter och EU sand, obs att detta system också kräver slamavskiljare som placerats en bit upp till höger och ej syns på bilden samt en större yta att anlägga markbädden på till skillnad mot Indrän BIO bädd 5. Till höger anlades en avskärmande dränering för att bädden ej skall påverkas av grundvatten. Denna kan även komplementeras med gummiduk hög skyddsnivå samt fosforavskiljare för BDT o WC.
På grund av berg och svåra tomtlutningar blir Indrän Biobädd 5 ofta det naturliga valet då infiltrationen/markbädden inte behöver göras så stor utan endast 2,4x1,2 meter samt lägre trasportkostnad av sand grus mm. Överst slamavskiljare mitten Biobädd 5 underst stenkista med 16-32mm grus. indrän Biobädd 5 kan även kompletteras med flockningsmedel för WC, då behövs en något större slamavskiljare.
Tank med inbyggd markbädd höger stenkista med 16-32mm grus som krävs av vissa kommuner. Ibland uppstår problem med att få fall mellan tank och markbädd, här löste vi det med en pumpbrunn som pumpar upp det renade vattnet till stenkistan.
Här samma som ovan Indrän Biobädd 5 täkt ock klart, den gröna stosen överst är slamavskiljaren bakom det svarta röret sitter den andra gröna stosen med elfläkten som förser tanken med syre, det svarta röret är för luftning. Under den gröna stosen till höger är det en pumpbrunn för att pumpa det renade vatnet till stenkistan på grund av tomtens beskaffenhet.
3000 liter sluten tank i kombination med vakumtoalett "toalettsystem Roslagen" ca 0.5 liter vatten per spolning ger låga slamsugningskostnader.